Restauración Basilica catedral de Lomas de Zamora

Memoria descriptiva.

Vista contrafrente

Acceso planta alta

Vista contrafrente

Acceso planta alta